Audyt marketingowy dla firmy, marki, produktu

Skuteczny audyt marketingowy dla firmy

Co zrobić, kiedy sprzedaż w firmie spada lub nie jest na zadowalającym poziomie? Pomoże audyt marketingowy. Można go przeprowadzić dla produktu, ale z reguły dotyczy całej firmy czy marki. Jak wygląda audyt marketingowy i dlaczego warto zlecić go specjalistom z POGOTOWIA SEO, którzy w takich i innych tym podobnych działaniach mają przeszło 15-letnie doświadczenie?

Czym jest audyt marketingowy?

Audyt marketingowy jest w zasadzie oceną komunikacji prowadzoną przez firmę. Zawiera on w sobie wszystkie kluczowe materiały komunikacyjne, które są wykorzystywane przez markę do komunikowania się z konsumentami, klientami, beneficjentami czy interesariuszami.

W POGOTOWIU SEO w ramach audytu marketingowego zostaną ocenione elementy identyfikacji wizualnej (np. logotyp). Poza tym ocenie podlegają analizy komunikacji pod kątem graficznym, językowym oraz technicznym. W tym celu ocenia się różne formy przekazu, a wśród nich stronę internetową, reklamowe materiały drukowane oraz działania ATL (spoty radiowe, reklamy w prasie) i BTL (reklama online: Social Media, mailing, remarketing itd).

Audyt marketingowy ma zbadać i określić, jaki przekaz dla odbiorców budują wykorzystywane w kampaniach materiały reklamowe. Określa on tworzony przez reklamę wizerunek marki, mocne i słabe strony materiałów reklamowych, jak i wskazuje na bardziej efektywne sposoby komunikowania się z grupą docelową.

Analiza jest na tyle kompleksowa, że firma otrzymuje informacje, które materiały komunikacyjne są najlepsze, budując wizerunek marki i gwarantując spójny przekaz. To bowiem spójność komunikacyjna jest podstawą do budowania jednorodnego przekazu. Tylko w ten sposób można zostać zauważonym i zapamiętanym przez odbiorców.

Jednak przez określenie mocnych i słabych stron obecnej komunikacji marki, nie tylko można poprawić efektywność prowadzonych działań. To również korzyści na tle finansowym. Audyt marketingowy przygotowany przez ekspertów z POGOTOWIA SEO odniesie się również do charakteru i zachowań grup docelowych, co pozwoli wybrać najlepsze materiały reklamowe gwarantujące największą efektywność.

Analizowane są też elementy graficzne, między innymi logotyp. Nazwę, grafikę i hasła specjaliści analizują pod kątem spójności, trafności przekazu i obowiązujących trendów. To wszystko analizowane jest też na płaszczyźnie lingwistycznej, neuromarketingowej i wpływu społecznego.

Audyt marketingowy nie pomija analizy narzędzi wykorzystywanych w komunikacji. Nie tylko online przez stronę www, profile w Social Mediach, mailing, remarketing itp., ale również offline - komunikację ATL czy materiały drukowane. Audytowane są one pod kątem przekazu i treści.

Samej analizy brandingowej wymaga zresztą marka. Przekaz musi być spójny i zidentyfikowany tak, aby kojarzyć go z marką i pozytywnie wpływać na jej pozycjonowanie w ujęciu głównych filarów brandu. Ważna jest obietnica marki, czyli tzw. brand promise, jaki kieruje ona do grupy docelowej. Ukazać trzeba wyróżniki firmy i jej wartości.

W wielu firmach nie wykorzystuje się ważnych dla komunikacji narzędzi. Audyt marketingowy wskaże, co można poprawić i jakie narzędzia komunikacji marketingowej online i offline warto wykorzystać w celu poprawienia przekazu skierowanego do zidentyfikowanych grup docelowych. Poprawi to sam przekaz i udoskonali jego spójność. Rekomendacja nowych kierunków przełoży się na wiarygodność komunikacji. Lepsza efektywność to natomiast większy zysk.

Audyt marketingowy dla firmy

Zamawiając audyt w POGOTOWIU SEO, firmy mają gwarancję, że zostaną poddane wnikliwej analizie pod kątem przeprowadzonych działań marketingowych. Dzięki kompletnemu raportowi uzyskają obiektywną diagnozę oraz otrzymają sugestie rozwiązań, które należy wprowadzić, aby poprawić przekaz komunikacyjny wystosowany do odbiorców.

Za każdy raport odpowiadają eksperci o dużym doświadczeniu, którzy na co dzień zajmują się kreowaniem mocnych marek z różnych branż i za swoją pracę są cenieni przez klientów, co jest najlepszą oceną ich pracy. Na biznes klienta patrzą oni obiektywnie. To kluczowe, ponieważ prowadzenie firmy usypia emocje. Przedsiębiorcy z reguły widzą tylko to, co chcą zobaczyć. Nie przywiązują natomiast uwagi do tego, co należy wyeliminować, aby zrobić miejsce na nowe działania i rozwiązania przekładające się na większą efektywność.

Oczywiście marki zamawiające audyt marketingowy niczego nie muszą domyślać się samodzielnie. Wskaże on nie tylko błędy w komunikacji, ale również zaproponuje inne kanały komunikacji, które zagwarantują większą skuteczność. Rzecz jasna wszystko z położeniem nacisku na daną grupę docelową.

Dlaczego warto wykonać audyt marketingowy?

Profesjonalny audyt marketingowy wykonany przez ekspetów z POGOTOWIA SEO będzie więc ogromną wartością dodaną dla każdej firmy, której sprzedaż zatrzymała się na pewnym poziomie i nie może przekroczyć tej granicy. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie mają pomysłu, jak rozwinąć swój biznes i szukają nowych, skuteczniejszych kanałów komunikacji z wybranymi grupami docelowymi, dzięki raportowi zyskają taką możliwość. Jednocześnie wyeliminują błędy, które uniemożliwiają przekraczanie kolejnych granic. Efekt jest zawsze taki sam - przekaz ujednolicony i spójny, liczba odbiorców większa, na czym zyskuje również wynik finansowy firmy.

Specjaliści od SEO i marketingu pomogą wszystkim przedsiębiorcom bez wyjątku, niezależnie od stażu firmy na rynku i branży, w jakiej ona funkcjonuje. Wyróżniają ich wysokie kompetencje, bogate doświadczenie, obiektywizm i pomysłowość. To wszystko gwarantuje skuteczność realizowanych działań, a co najważniejsze, satysfakcję brandów, które szukając wsparcia na tle poprawy komunikacji, zdecydowały się na zamówienie audytu marketingowego w POGOTOWIU SEO.

SEO FAQ

czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Kiedy wykonać audyt marketingowy?

Na audyt marketingowy zdecydować się powinny firmy i marki, które notują spadkową tendencję sprzedaży lub jej stagnację. W ocenie błędów na tle komunikacji pomaga ekspercki audyt marketingowy.

Jakie obszary komunikacji bada audyt marketingowy?

W audycie marketingowym ocenie podlegają analizy komunikacji pod kątem sprzedażowym, graficznym, językowym oraz technicznym. Ocenia się każdą formę komunikacji: stronę internetową, materiały drukowane, działania ATL i BTL.

Jaki jest cel audytu marketingowego?

Audyt marketingowy ma za zadanie ocenić kanały komunikacji i dążyć do ujednolicenia przekazu. Musi on być spójny i wskazywać na wartości marki.